POLİTİKALAR

KALİTE POLİTKASI

FAF Döküm A.Ş ailesi olarak  müşterilerimizin  beklenti ve isteklerine uygun ürün sunarken ilgili yasal şartlara  ve müşteri şartlarına uymayı  amaçlamaktadır FAF DÖKÜM A.Ş sahip olduğu  vizyonu doğrultusunda, yurt içinde ve uluslararası döküm  sektöründe  kaliteli hizmet vermek  temel ilkemizdir.

Bunun içinde;

 • Sahip olduğumuz ISO 9001 kalite yönetim sistemimizin  gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli iyileştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için güncel teknoloji kullanarak kaliteli parçalar üretmeyi,
 • Çalışanlarımızın teknik ve sosyal gelişimlerini  artırmak için  gerekli eğitimleri aldırmayı,

Tüm bu süreçlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneteceğimizi taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

FAF Döküm A.Ş ailesi olarak  müşterilerimizin  beklenti ve isteklerine uygun ürün sunarken ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara uyarak çevre yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini amaçlamaktayız. Bunun içinde ;

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın toplumun çevre bilincini artıracağımızı,
 • Enerji, hammadde ve  ilgili teknolojileri verimli kullanarak doğal kaynaklarımızı koruyacağımızı,
 • Oluşabilecek kirlilikleri, atıkları  kaynağında önleyeceğimizi,
 • Oluşmuş atıkları toplayıp bertaraf edeceğimize,
 • Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izleyip , değerlendirerek   sürekli iyileştireceğimize,

Sahip olduğumuz Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile bütünleşmiş bir şekilde yürüteceğimizi taahhüt ederiz.

 

İSG  POLİTİKASI

FAF Döküm A.Ş ailesi olarak  müşterilerimizin  beklenti ve isteklerine uygun ürün sunarken İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere  uyarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin  sürekli iyileşmesini amaçlamaktayız. Bunun içinde ;

 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu ekipmanlarını düzenli kullanılmasını sağlamak,
 • Meslek hastalarının önüne geçmek adına  gerekli kontrollerin zamanında yapmak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.