Üretim planlama ve AR-GE departmanın da kullanılan SOLIDWORKS programı ile üretimi yapılacak parçanın 3D çizimi yapılır. Döküm parça ağırlığına ve geometrisine göre üretimin kalitesini etkileyecek riskler belirlenir. Gerekli besleyici yolluk hesabı yapıldıktan sonra MAGMASOFT simülasyon programı kullanılarak fiili dökümde karşılaşılabilecek riskler en aza indirilip, düşük maliyetle ve yüksek kalite sonucu alınabilecek kalıp tasarımı ve döküm parametreleri belirlenir. Belirlenen parametreler talep edilen ürünün üretim tarafından eksiksiz yapılması adına talimatlaştırılır.

Binlerce Yıllık Teknolojinin Modern Hali